Misyon & Vizyon

Misyonumuz:

Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş kuşakların yetişmesinde, öncü olacak özel öğretim kurumlarının gelişmesine katkıda bulunmak,

Özel teşebbüsü, eğitim yatırımlarına teşvik ederek, eğitim ve öğretimde kalite anlayışının hakim olması için rekabet ortamını sağlamak,

 

Vizyonumuz:

Ezbere ve gereksiz bilgi yüklemeye dayalı eğitim yerine; araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmeye yönelen bir eğitim anlayışının tüm eğitim öğretim kurumlarında hakim olmasına çalışmak,

Her Türk gencinin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda eğitim görme hakkı olduğu bilincini toplumda yerleştirmek....

Çağdaşlaşma ve AB sürecinde Türk Milli Eğitim sistemine en üstün düzeyde katkıda bulunmak için Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve eğitim standartlarını yükseltici çalışmalarda bulunmak,

 

TÖDER OLARAK, EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNDE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ.

 

Eğitim ve öğretimin giderek özelleştiği yüzyılımızda, çağdaş dünya toplumları arasında yer alabilmek için projelerimiz hazır...

Eğitim ve öğretimin yaşam boyu sürdürülmesinin öngörüldüğü çağdaş dünya toplumları arasında yer alabilmek için, araştırma ve geliştirme(AR-GE) projelerimizi başlattık.

Özel öğretim kurumlarının varlığını eğitim sisteminin bir hazinesi olarak gören, gelişmiş toplumlardaki özel öğretim kurumları ile aynı düzeyi yakalayacak çalışmalarda öncü olmaya hazırız...

Zeki, çalışkan ve başarılı; ancak ailesinin ekonomik düzeyi yetersiz gençlerin çeşitli burslarla desteklenerek okumalarının sağlanması ve toplumumuza nitelikli bireyler kazandırılması gereklidir. Bu konuda çözümler üretmeye başladık.

Türk Milli Eğitim sisteminin kurgulanma ve planlama çalışmalarının yapıldığı her ortamda, yetkililere çözüm önerileri sunmaya hazırız..

Misyonumuz:

Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, kuşakların yetişmesinde öncü olacak özel öğretim kurumlarının gelişmesine katkıda bulunmak,

Özel teşebbüsü eğitim yatırımlarına teşvik ederek, eğitim ve öğretimde kalite anlayışının hakim olması için rekabet ortamını sağlamak,

 

Vizyonumuz:

Ezbere ve gereksiz bilgi yüklemeye dayalı eğitim yerine; araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmeye yönelen bir eğitim anlayışının tüm eğitim öğretim kurumlarında hakim olmasına çalışmak,

Her Türk gencinin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda eğitim görme hakkı olduğu bilincini toplumda yerleştirmek....

Çağdaşlaşma ve AB sürecinde Türk Milli Eğitim sistemine en üstün düzeyde katkıda bulunmak için Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve eğitim standartlarını yükseltici çalışmalarda bulunmak,

 

TÖDER OLARAK, EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNDE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ.

 

Eğitim ve öğretimin giderek özelleştiği yüzyılımızda, çağdaş dünya toplumları arasında yer alabilmek için projelerimiz hazır...

Eğitim ve öğretimin yaşam boyu sürdürülmesinin öngörüldüğü çağdaş dünya toplumları arasında yer alabilmek için, araştırma ve geliştirme(AR-GE) projelerimizi başlattık.

Özel öğretim kurumlarının varlığını eğitim sisteminin bir hazinesi olarak gören, gelişmiş toplumlardaki özel öğretim kurumları ile aynı düzeyi yakalayacak çalışmalarda öncü olmaya hazırız...

Zeki, çalışkan ve başarılı; ancak ailesinin ekonomik düzeyi yetersiz gençlerin çeşitli burslarla desteklenerek okumalarının sağlanması ve toplumumuza nitelikli bireyler kazandırılması gereklidir. Bu konuda çözümler üretmeye başladık.

Türk Milli Eğitim sisteminin kurgulanma ve planlama çalışmalarının yapıldığı her ortamda, yetkililere çözüm önerileri sunmaya hazırız..

Kuruluş

TOPLUMLARIN KALKINMASININ TEMELİNDE EĞİTİM VARDIR.

Bugün, çağdaş dünya toplumlarının gelişmişlik göstergeleri sıralandığında en başta gelen kriter, eğitim olmaktadır. Eğitilmiş insanın kendisine, ülkesine ve insanlığa katkısı; almış olduğu eğitimin çağdaşlığı ve kazandığı bilginin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda, gelişmenin baş belirleyicisi eğitim olacaktır.

Çağımızda özel öğretim; eğitimin kalitesini belirlemede ve geliştirmede daha etkin rol oynayacaktır. Yeni yüzyıla girerken, gelişmiş ülkelerde özel öğretim kurumlarının eğitim sistemindeki payı % 25’leri aşmasına karşılık, ülkemizde % 13.05’lerde kalması düşündürücüdür.

TÖDER NEDEN KURULDU?

Türkiye genelinde sayıları 8 bini bulan özel okul, dershane, çeşitli kurslar, etüt eğitim merkezleri ve okul öncesi eğitim kurumları’nın tümünü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu gereksinimi, TÖDER’in kuruluş nedeni olmuştur. Çünkü tüm bu kurum tiplerinin ayrı ayrı ve birden çok dernekleri olmasına karşın, özel öğretim kurumlarının tümünü temsil eden bir gücün olmayışı, yıllar yılı bir eksiklik olarak hissedilmiştir.

Farklı özel öğretim kurumlarını bünyesine alan TÖDER, eğitim ve öğretimde iddialı, yaratıcı, yapıcı ve uyumlu bir ses olacaktır. TÖDER, 2l. Yüzyıl Türkiye’sinin eğitim öğretim problemlerine çözümler üretmek ve eğitim sistemimizin gelişimine destek olmak üzere kurulmuştur.

Derneğimiz basına kuruluş sunumu ile 03.02.2003 tarihinde kurulmuştur.

Günümüzde Derneğimizin de katkılarıyla, 7800 özel okul,980 özel öğretim kursu,1800 etüt eğitim merkezi ve sayıları 7400’ü bulan muhtelif kurslar ile eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ YASAL DAYANAKLARI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önderimiz Atatürk, Türk Ulusu’na “muasır batı medeniyetleri arasında yer almayı” hedef olarak göstermiş ve bu hedef doğrultusunda devrimlerimizi gerçekleştirmiştir. Gelişmemizin en önemli koşulunun eğitim olduğunun bilinciyle Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Eğitimin bilimsellik temelinden hareketle, devlet tarafından ya da devletin denetim ve gözetiminde yapılmasını düzenleyen bu yasa ile Türk toplumunun çağdaşlaşmasının önü açılmıştır.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,08.02.2007 tarih ve 26434 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önce yürürlükte bulunan 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası da, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na dayandırılarak hazırlanmış ve çıkarılmıştır. Ülkemizde bulunan tüm özel öğretim kurumları, 5580 sayılı yasa çerçevesinde çalışırlar. Ayrıca 18.05.2012 gün ve 28296sayılı resmi gazetede yayınlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Özel Öğretim sektörü, gelişmiş ülkelerdeki özel öğretim potansiyelini henüz yakalayamamış olsa da, bugünkü haliyle bile, bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğün iş kapasitesini zorlayacak boyutta büyüme göstermektedir.